Skoogs Bigårdar är ett biodlingsföretag som håller till i Mariefred i Södermanland. Företaget är ännu under uppbyggnad och därför kan tillgången på produkterna variera en del. 

Företagets affärside är att erbjuda lokalt producerad honung av god kvalitet till konsument och återförsäljare med hög servicenivå.

Vi producerar honung, fast och nyslungad, och andra biprodukter som bivaxljus och pollen. På sikt är det också tänkt att vi ska producera drottningar och avläggare till försäljning. 

Mina första bin skaffade jag 2011. Hösten 2013 tog jag yrkeshögskoleexamen i yrkesbiodling efter 2  fantastiskt roliga studieår så nu satsar jag all tid på att bygga upp företaget. 

Min utgångspunkt ligger straxt utanför Mariefred där jag har mitt slungrum, bigård och förråd. Bigårdar har jag runt Mariefred och Strängnäs.